ח.ל.ת נתניה

- חדשות ומבזקים

מחדשים חזיתות בנייני מגורים

ח.ל.ת - החברה לפיתוח ולתיירות נתניה
כתובת: הצורן 4א אזה"ת פולג נתניה ת.ד 8419 מיקוד 42504
טלפון: 09-8854777 | פקס: 09-8852544
עיריית נתניה
המידע המופיע באתר זה הינו מידע כללי לידיעה בלבד. השימוש במידע המצוי באתר זה, לרבות כל הסתמכות עליו וכל רישום שלו, הינו באחריות המשתמש בלבד. החברה לא תישא באחריות ישירה או עקיפה לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר. כמו כן, החברה לא תישא באחריות במקרה של טעות או שגיאה, במידה ויתגלו, במידע המוצג באתר (ט.ל.ח). כל הזכויות שמורות לח.ל.ת – החברה לפיתוח ולתיירות נתניה בע"מ. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע המופיע באתר.
ח.ל.ת | החברה לפיתוח ולתיירות נתניה www.halat.co.il © כל הזכויות שמורות